Welcome to Primăria Comunei Finta, județul Dâmbovița   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Finta, județul Dâmbovița
joi. ian. 23rd, 2020

Ședințe C.L.

HCL nr. 47 din 26.11.2019 – aprobarea retelei scolare 2020-2021

HCL nr. 46 din 30.10.2019 – rectificare buget

HCL nr. 45 din 30.10.2019 – aprobare PUZ

HCL nr. 44 din 30.10.2019 – reorganizarea SVSU

HCL nr. 43 din 30.10.2019 – modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 42 din 10.09.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

HCL nr. 41 din 29.08.2019 – aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare

HCL nr. 40 din 29.08.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie

PV sedinta ordinara din 31.07.2019

HCL nr. 39 din 31.07.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe sem I 2019

HCL nr. 38 din31.07.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

HCL nr. 37 din 27.06.2019 – infiintare distributie gaze naturale

HCL nr. 36 din 27.06.2019 – insusirea Raportului de expertiza tehnica a retelei de distributie gaze naturale

HCL nr. 35 din 27.06.2019 – stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public

HCL nr. 34 din 27.06.2019 – aprobarea cererilor si atribuirea terenurilor in folosinta gratuita cf legii 15-2003

PV sedinta ordinara din 23.05.2019

HCL nr. 33 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 26 din 2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare drumuri

HCL nr. 32 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 35 din 2017 – aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

HCL nr. 31 din 23.05.2019 – aprobarea initierii procedurii de concesionare a pajistilor permanente proprietate publica

HCL nr. 30 din 23.05.2019 – aprobare amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Finta

HCL nr. 29 din 24.04.2019 – aprobarea schimbarii functiunii/destinatiei cladirii monument istoric “Primaria veche 1910”

HCL nr. 28 din 24.04.2019 – aprobare ROF Centru de zi pentru persoane varstnice

HCL nr. 27 din 16.04.2019 – aprobare Regulament privind cresterea si detinerea animalelor domestice

HCL nr. 26 din 16.04.2019 – aprobare actualizare HCL 32 din 03.12.2018

HCL nr. 25 din 16.04.2019 – completare lista bunuri domeniu privat

HCL nr. 24 din 16.04.2019 – propunere concesionare teren

HCL nr. 23 din 16.04.2019 – aprobarea bugetului local 2019

HCL nr. 22 din 28.03.2019 – aprobarea consumului de carburant la autovehicule si utilaje primarie

HCL nr. 21 din 28.03.2019 – aprobare Raport de activitate biblioteca

HCL nr. 20 din 28.03.2019 – aprobare Program de activitate pe anul 2019 biblioteca

HCL nr. 19 din 28.02.2019 – casare mijloace fixe si obiecte de inventar

HCL nr. 18 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate publica

HCL nr. 17 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate privata

HCL nr. 16 din 28.02.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie

HCL nr. 15 din 28.02.2019 – aprobare procedura de acordare a esalonarilor la plata a creantelor bugetare restante

HCL nr. 14 din 28.02.2019 – aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

HCL nr. 13 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

HCL nr. 12 din 29.01.2019 – aprobarea Regulamentului de pasunat

HCL nr. 11 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica

HCL nr. 10 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica

HCL nr. 9 din 29.01.2019 – stabilirea coeficientilor salariilor de baza

HCL nr. 8 din 29.01.2019 – aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 7 din 29.01.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

HCL nr. 6 din 29.01.2019 – implementarea proiectului Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie, schimbare destinata in vederea infiintarii unui centru de zi pentru persoane varstnice

HCL nr. 5 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie

HCL nr. 4 din 29.01.2019 – aprobarea cotizatiei la ADI Management integrat al deseurilor pe anul 2019

HCL nr. 3 din 29.01.2019 – aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2019

HCL nr. 2 din 15.01.2019 – implementarea proiectului Imbunatatirea retelei publice de iluminat

HCL nr. 1 din 15.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Imbunatatirea retelei publice de iluminat


HCL – validarea unui mandat de consilier

HCL – incetare mandat consilier dl Panescu Ion

HCL – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate

HCL – alegerea viceprimarului

HCL – constituirea CL

Hotarare desemnare persoana care asigura accesul liber la informatiile de interes public

Skip to content Click to listen highlighted text!