joi. apr. 2nd, 2020

Hotărâri C.L.

HCL 04 din 31.01.2020

HCL 03 din 31.01.2020

HCL 02 din 31.01.2020

HCL 01 din 31.01.2020


HCL nr. 55 din 19.12.2019

HCL nr. 54 din 19.12.2019

HCL nr. 53 din 19.12.2019

HCL nr. 52 din 19.12.2019

HCL nr. 51 din 19.12.2019

HCL nr. 50 din 29.11.2019

HCL nr. 49 din 29.11.2019

HCL nr. 48 din 29.11.2019

HCL nr. 47 din 26.11.2019 – aprobarea retelei scolare 2020-2021

HCL nr. 46 din 30.10.2019 – rectificare buget

HCL nr. 45 din 30.10.2019 – aprobare PUZ

HCL nr. 44 din 30.10.2019 – reorganizarea SVSU

HCL nr. 43 din 30.10.2019 – modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 42 din 10.09.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

HCL nr. 41 din 29.08.2019 – aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare

HCL nr. 40 din 29.08.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie

HCL nr. 39 din 31.07.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe sem I 2019

HCL nr. 38 din31.07.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

HCL nr. 37 din 27.06.2019 – infiintare distributie gaze naturale

HCL nr. 36 din 27.06.2019 – insusirea Raportului de expertiza tehnica a retelei de distributie gaze naturale

HCL nr. 35 din 27.06.2019 – stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public

HCL nr. 34 din 27.06.2019 – aprobarea cererilor si atribuirea terenurilor in folosinta gratuita cf legii 15-2003

HCL nr. 33 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 26 din 2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare drumuri

HCL nr. 32 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 35 din 2017 – aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

HCL nr. 31 din 23.05.2019 – aprobarea initierii procedurii de concesionare a pajistilor permanente proprietate publica

HCL nr. 30 din 23.05.2019 – aprobare amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Finta

HCL nr. 29 din 24.04.2019 – aprobarea schimbarii functiunii/destinatiei cladirii monument istoric “Primaria veche 1910”

HCL nr. 28 din 24.04.2019 – aprobare ROF Centru de zi pentru persoane varstnice

HCL nr. 27 din 16.04.2019 – aprobare Regulament privind cresterea si detinerea animalelor domestice

HCL nr. 26 din 16.04.2019 – aprobare actualizare HCL 32 din 03.12.2018

HCL nr. 25 din 16.04.2019 – completare lista bunuri domeniu privat

HCL nr. 24 din 16.04.2019 – propunere concesionare teren

HCL nr. 23 din 16.04.2019 – aprobarea bugetului local 2019

HCL nr. 22 din 28.03.2019 – aprobarea consumului de carburant la autovehicule si utilaje primarie

HCL nr. 21 din 28.03.2019 – aprobare Raport de activitate biblioteca

HCL nr. 20 din 28.03.2019 – aprobare Program de activitate pe anul 2019 biblioteca

HCL nr. 19 din 28.02.2019 – casare mijloace fixe si obiecte de inventar

HCL nr. 18 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate publica

HCL nr. 17 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate privata

HCL nr. 16 din 28.02.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie

HCL nr. 15 din 28.02.2019 – aprobare procedura de acordare a esalonarilor la plata a creantelor bugetare restante

HCL nr. 14 din 28.02.2019 – aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

HCL nr. 13 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

HCL nr. 12 din 29.01.2019 – aprobarea Regulamentului de pasunat

HCL nr. 11 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica

HCL nr. 10 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica

HCL nr. 9 din 29.01.2019 – stabilirea coeficientilor salariilor de baza

HCL nr. 8 din 29.01.2019 – aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 7 din 29.01.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

HCL nr. 6 din 29.01.2019 – implementarea proiectului Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie, schimbare destinata in vederea infiintarii unui centru de zi pentru persoane varstnice

HCL nr. 5 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie

HCL nr. 4 din 29.01.2019 – aprobarea cotizatiei la ADI Management integrat al deseurilor pe anul 2019

HCL nr. 3 din 29.01.2019 – aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2019

HCL nr. 2 din 15.01.2019 – implementarea proiectului Imbunatatirea retelei publice de iluminat

HCL nr. 1 din 15.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Imbunatatirea retelei publice de iluminat


HCL – validarea unui mandat de consilier

HCL – incetare mandat consilier dl Panescu Ion

HCL – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate

HCL – alegerea viceprimarului

HCL – constituirea CL

Hotarare desemnare persoana care asigura accesul liber la informatiile de interes public

Skip to content