Welcome to Primăria Comunei Finta, județul Dâmbovița   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Finta, județul Dâmbovița
28 iulie 2021

Hotărâri C.L.

HCL nr. 22-25 din 29.04.2021
HCL nr. 16-21 din 29.04.2021
HCL nr. 10-15 din 17.03.2021
HCL nr. 9 din 26.02.2021
HCL nr. 2-8 din 15.02.2021
HCL nr. 1 din 22.01.2021


HCL 38-42 din 23.12.2020
HCL 32-37 din 2020
HCL 20-31 din 2020
HCL 19 din 22.05.2020
HCL 17-18 din 13.05.2020
HCL 14-16 din 30.04.2020
HCL 11-13 din martie 2020
HCL 05-10 din februarie 2020
HCL 04 din 31.01.2020
HCL 03 din 31.01.2020
HCL 02 din 31.01.2020
HCL 01 din 31.01.2020


HCL nr. 55 din 19.12.2019
HCL nr. 54 din 19.12.2019
HCL nr. 53 din 19.12.2019
HCL nr. 52 din 19.12.2019
HCL nr. 51 din 19.12.2019
HCL nr. 50 din 29.11.2019
HCL nr. 49 din 29.11.2019
HCL nr. 48 din 29.11.2019
HCL nr. 47 din 26.11.2019 – aprobarea retelei scolare 2020-2021
HCL nr. 46 din 30.10.2019 – rectificare buget
HCL nr. 45 din 30.10.2019 – aprobare PUZ
HCL nr. 44 din 30.10.2019 – reorganizarea SVSU
HCL nr. 43 din 30.10.2019 – modificare organigrama si stat de functii
HCL nr. 42 din 10.09.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local
HCL nr. 41 din 29.08.2019 – aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare
HCL nr. 40 din 29.08.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie
HCL nr. 39 din 31.07.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe sem I 2019
HCL nr. 38 din31.07.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local
HCL nr. 37 din 27.06.2019 – infiintare distributie gaze naturale
HCL nr. 36 din 27.06.2019 – insusirea Raportului de expertiza tehnica a retelei de distributie gaze naturale
HCL nr. 35 din 27.06.2019 – stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public
HCL nr. 34 din 27.06.2019 – aprobarea cererilor si atribuirea terenurilor in folosinta gratuita cf legii 15-2003
HCL nr. 33 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 26 din 2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare drumuri
HCL nr. 32 din 23.05.2019 – aprobarea actualizarii HCL 35 din 2017 – aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare retea de canalizare si statie de epurare
HCL nr. 31 din 23.05.2019 – aprobarea initierii procedurii de concesionare a pajistilor permanente proprietate publica
HCL nr. 30 din 23.05.2019 – aprobare amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Finta
HCL nr. 29 din 24.04.2019 – aprobarea schimbarii functiunii/destinatiei cladirii monument istoric “Primaria veche 1910”
HCL nr. 28 din 24.04.2019 – aprobare ROF Centru de zi pentru persoane varstnice
HCL nr. 27 din 16.04.2019 – aprobare Regulament privind cresterea si detinerea animalelor domestice
HCL nr. 26 din 16.04.2019 – aprobare actualizare HCL 32 din 03.12.2018
HCL nr. 25 din 16.04.2019 – completare lista bunuri domeniu privat
HCL nr. 24 din 16.04.2019 – propunere concesionare teren
HCL nr. 23 din 16.04.2019 – aprobarea bugetului local 2019
HCL nr. 22 din 28.03.2019 – aprobarea consumului de carburant la autovehicule si utilaje primarie
HCL nr. 21 din 28.03.2019 – aprobare Raport de activitate biblioteca
HCL nr. 20 din 28.03.2019 – aprobare Program de activitate pe anul 2019 biblioteca
HCL nr. 19 din 28.02.2019 – casare mijloace fixe si obiecte de inventar
HCL nr. 18 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate publica
HCL nr. 17 din 28.02.2019 – concesionare teren proprietate privata
HCL nr. 16 din 28.02.2019 – scoaterea din evidentele fiscale ale primariei a unor PV de contraventie
HCL nr. 15 din 28.02.2019 – aprobare procedura de acordare a esalonarilor la plata a creantelor bugetare restante
HCL nr. 14 din 28.02.2019 – aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019
HCL nr. 13 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public
HCL nr. 12 din 29.01.2019 – aprobarea Regulamentului de pasunat
HCL nr. 11 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica
HCL nr. 10 din 29.01.2019 – aprobarea raport de evaluare teren intravilan privind concesionarea prin licitatie publica
HCL nr. 9 din 29.01.2019 – stabilirea coeficientilor salariilor de baza
HCL nr. 8 din 29.01.2019 – aprobarea organigramei si a statului de functii
HCL nr. 7 din 29.01.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018
HCL nr. 6 din 29.01.2019 – implementarea proiectului Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie, schimbare destinata in vederea infiintarii unui centru de zi pentru persoane varstnice
HCL nr. 5 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de consolidare, modernizare si extindere local primarie
HCL nr. 4 din 29.01.2019 – aprobarea cotizatiei la ADI Management integrat al deseurilor pe anul 2019
HCL nr. 3 din 29.01.2019 – aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2019
HCL nr. 2 din 15.01.2019 – implementarea proiectului Imbunatatirea retelei publice de iluminat
HCL nr. 1 din 15.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Imbunatatirea retelei publice de iluminat


HCL – validarea unui mandat de consilier
HCL – incetare mandat consilier dl Panescu Ion
HCL – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate
HCL – alegerea viceprimarului
HCL – constituirea CL
Hotarare desemnare persoana care asigura accesul liber la informatiile de interes public

Sari la conținut Click to listen highlighted text!