14 iunie 2024

Comisii de specialitate

HCL – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate

I. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism:
Calin Cristina-Steluta
Dumitru Gheorghe-Catalin
Toader Constantin
Costache Iulian
Ionita Niculae

II. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte si protectia copilului:
Bivolaru Mihaela
Andronache Gheorghe
Roman Constantin
Tarsoreanu Matilda
Neagu Carmen-Elena

III. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:
Gheorghe Danut
Vintila Constantin
Toader Constantin

Sari la conținut