14 iunie 2024

Proiecte investiții

Lista proiectelor de investiti pe anul 2021

COMUNA FINTA Denumire investiție Sursa de finanțare Valoare totală Buget de stat Buget local Stadiul implementării proiect Termen realizare
Canalizare Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Finta, județ Dâmbovița Agenția pentru finanțare investiții rurale(AFIR) 5.957.083,46 EXECUȚIE 2020
Unități învățământ Extindere, reabilitare, modernizare, dotare, școala generală Finta Mare, județul Dâmbovița Program național dezvoltare locală(PNDL) 2.702.839,33 EXECUȚIE 2020
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare școala generală Gheboaia, județul Dâmbovița PNDL 3.053.227,07 2.364.819,21 688.407,86 EXECUȚIE 2020
Unități sanitare Modernizare dispensare medicale în comuna Finta, județul Dâmbovița PNDL 1.463.368,50 1.249346,81 214.021,69 PROIECTARE 2020
Drumuri și poduri Modernizare drumuri de interes local în comuna Finta, județul Dâmbovița PNDL 7.166.132,43 6.892.466,26 273.666,17 EXECUȚIE 2020
Alte investiții Modernizarea serviciilor de bază prin achiziționarea unui buldoexcavator multifuncțional în comuna Finta, județul Dâmbovița AFIR 384.764,14 ACHIZIȚIONAT 2020
Edificare grădiniță – Gheboaia Inspectorat 1.562.321,05 LICITAȚIE 2020
Construcție centru de zi pentru persoane vârstnice AFIR 936.720,41 CONTRACTARE EVALUARE 2020
Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public cu LED comuna Finta 523.602,77 495.107,15 19.213.62 EXECUȚIE
Sari la conținut